Leikskólinn Múlaborg

Article Index

Leikskólinn Múlaborg var formlega stofnaður 24. janúar árið 1975 og hann var byggður af Reykjavíkurborg sem fjögurra deilda leikskóli.

Aðalnámskrá leikskóla er gerð á grundvelli 13. gr. laga um leikskóla, nr. 90/2008. Efnislega
byggist hún á markmiðum 2. gr. laga um leikskóla og er ætlað að vera leiðarvísir fyrir
leikskólastarf.  Aðalnámskrá leikskóla er ætlað að samræma menntun, uppeldi og umönnun leikskólabarna að því marki sem þörf er talin á, auk þess að vera farvegur til að tryggja jafnrétti allra barna til
menntunar og uppeldis í leikskólum landsins.

Sú menntastefna sem birt er í þessari aðalnámskrá er reist á sex grunnþáttum menntunar sem
eru leiðarljós við námskrárgerð.
Þessir grunnþættir eru:
Læsi,
Sjálfbærni,
Heilbrigði og velferð
Lýðræði og mannréttindi,
Jafnrétti,
Sköpun.

Múlaborg er fjögurra deilda leikskóli fyrir börn á aldrinum eins til sex ára. Við höfum 80 vistunarrými þar af 8 rými ætluð fötluðum börnum.
Múlaborg er heilsárs leikskóli og hefur aðsetur að Ármúla 8a, 108 - Reykjavík.
Netfang: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Leikskólinn er opinn alla virka daga frá kl. 7:30 til 17:00